EN

产品中心

PRODUCT CENTER

国内离散传感器品种最多 规格最全 性能最佳的企业之一

产品中心

PRODUCT CENTER

产品中心

PRODUCT CENTER

产品中心

PRODUCT CENTER

PTL-TM20-D系列


产品系列: 大方形系列(PTL/PTE/PTB)

    发射器 接收器
NPN 常开+常闭 PTL-TM20D-D PTL-TM20DNRT3-D
PNP 常开+常闭 PTL-TM20D-D PTL-TM20DPRT3-D

对射型,检测距离:20m, 10…30 VDC,NPN/PNP,NO+NC, 接线方式:端子连接

技术参数

文档

3D模型

证书

尺寸图(单位:mm)

连接线

下载

文档

模型

证书

附件

PTL-TM20S-四线-端子系列 Ver.A 06

PTL-TM20S-四线-端子系列 Ver.A 06

大小: 573.9KB

PTL-D(2)

大小: 1.5MB

PTL-TM20-D系列
PTL-TM20-D系列