EN

产品中心

PRODUCT CENTER

国内离散传感器品种最多 规格最全 性能最佳的企业之一

产品中心

PRODUCT CENTER

产品中心

PRODUCT CENTER

产品中心

PRODUCT CENTER

PSW-TC50系列


产品系列: 微扁形系列(PSV/PSW)

    发射器 接收器
NPN NO PSW-TC50DR PSW-TC50DNOR
NPN NC PSW-TC50DR PSW-TC50DNCR
PNP NO PSW-TC50DR PSW-TC50DPOR
PNP NC PSW-TC50DR PSW-TC50DPCR

正面感应 具有 360°可见的明亮 LED 状态指示灯 良好的抗光干扰性,产品稳定性高 红色光源,便于产品调试对准

技术参数

文档

3D模型

证书

尺寸图(单位:mm)

连接线

下载

文档

模型

证书

附件

PSW-TC50 系列 Ver. C2821.C3430.Y0301

PSW-TC50 系列 Ver. C2821.C3430.Y0301

大小: 447.4KB

PSW.STP

大小: 1.4MB

CE认证-光电式传感器

CE认证-光电式传感器

大小: 221.3KB

UKCA认证-光电式传感器

UKCA认证-光电式传感器

大小: 167.4KB

PSW-TC50系列
PSW-TC50系列