EN

产品中心

PRODUCT CENTER

国内离散传感器品种最多 规格最全 性能最佳的企业之一

产品中心

PRODUCT CENTER

产品中心

PRODUCT CENTER

产品中心

PRODUCT CENTER

PSS-PM系列


产品系列: 圆柱形系列(PSS/PSM/PR12/18/30)

NPN 常开/常闭 PSS-PM3DNBR-E2 PSS-PM3DNBR
PNP 常开/常闭 PSS-PM3DPBR-E2 PSS-PM3DPBR

18mm螺纹圆柱,偏振反射系列,红光,检测距离:3m,10…30 VDC PNP/NPN,NO/NC可切换,塑料外壳,接线方式:2m 引线或M12连接器

技术参数

文档

3D模型

证书

尺寸图(单位:mm)

连接线

下载

文档

模型

证书

附件

PSS-PM-E2系列 Ver. A 02(1)

PSS-PM-E2系列 Ver. A 02(1)

大小: 621.9KB

PSS-PM-引线系列 Ver. A 02(1)

PSS-PM-引线系列 Ver. A 02(1)

大小: 626.2KB

CAD_STP_PSS-E2(2)

大小: 3.0MB

CAD_STP_PSS(2)

大小: 5.2MB

CE认证-光电式传感器

CE认证-光电式传感器

大小: 221.3KB

UKCA认证-光电式传感器

UKCA认证-光电式传感器

大小: 167.4KB

PSS-PM系列
PSS-PM系列