EN

产品中心

PRODUCT CENTER

国内离散传感器品种最多 规格最全 性能最佳的企业之一

产品中心

PRODUCT CENTER

产品中心

PRODUCT CENTER

产品中心

PRODUCT CENTER

DB080803系列


产品系列: 分线盒

DB080803-x-xxP DB080803-x-xxN
DB080803-x-DxxP DB080803-x-DxxN

输出方式:NPN/PNP 常开 黄色 LED指示灯

技术参数

文档

模型

证书

尺寸图

连接线

下载

文档

模型

证书

附件

分线盒 DB080803-P系列 Ver. A 05

分线盒 DB080803-P系列 Ver. A 05

大小: 分线盒 DB080803-P系列 Ver. A 05

分线盒 DB080803-D-P系列 Ver. A 05

分线盒 DB080803-D-P系列 Ver. A 05

大小: 分线盒 DB080803-D-P系列 Ver. A 05

DB0803-D(2)

大小: DB0803-D(2)

DB0803(1)

大小: DB0803(1)

DB080803系列
DB080803系列